KIERUNEK CHOSZCZNO – inscenizacja historyczna


73-rocznica zakończenia walk o Choszczno