KLUKOM TRIAL


Regulamin Zawodów KLUKOM TRIAL

I. TERMIN : 12 lipca 2020 r.  (niedzela), godz. 09 : 30

II. ORGANIZATOR : Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

III. WSPOŁORGANIZATORZY :

                – Plaża Towarzyska

IV. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE :

                – Stowarzyszenie Choszczeńska 10

V. PATRONAT MEDIALNY

-E-Cho Sp. Z o.o. Choszczno

-www.choszczno.pl

VI. ZASADY RYWALIZACJI

            Drużyny dwuosobowe mix (kobieta i mężczyzna) pokonują trasę w następujący sposób:

            Ze startu drużyny ruszają wspólnie i biegiem pokonują trasę wokół jeziora Klukom (nie ma obowiązku biegnięcia razem). Po około 3 km kobieta zatrzymuje się (plaża Betlejem), mężczyzna biegnie dalej. Po okrążeniu jeziora i ponownym wbiegnięciu na Plażę Miejską mężczyzna wsiada do kajaka i płynie nim na drugą stronę jeziora, gdzie do kajaka wsiada czekająca na plaży Betlejem kobieta, następnie wspólnie wracają na Plażę Miejską. Po przypłynięciu na plażę mężczyzna kończy rywalizację zaś kobieta pokonuje biegiem trasę wokół jeziora i  kończy bieg na mecie.

Konkurencja indywidualna (Start o godz. 9:30)

            Zawodnicy najpierw pokonują około 5km biegiem promenadą oraz po terenie Miejskiej Góry. Po ponownym wbiegnięciu na Plażę Miejską zawodnik wsiada do kajaka i pokonuje nim około 2km kończąc na Plaży Miejskiej ,następnie biegnie około 50 m do mety.

VII. TRASA

Start i meta : Plaża Miejska w Choszcznie

Dystans : 5 km ścieżką biegową wokół jeziora Klukom oraz po Miejskiej Górze, około 2 km kajakiem po jeziorze Klukom

VIII. KATEGORIE, KLASYFIKACJE

  • Sztafety mix : Kategoria OPEN
  • Indywidualnie : Open K i M

IX. NAGRODY

  • Za miejsca I-III puchary.

X. PAKIETY STARTOWE

  • Podstawowy – numer startowy , talon na posiłek regeneracyjny, talon na piwo, pamiątkowy medal na mecie

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA :

– prawo startu mają osoby, które przedłożą aktualne zaświadczenie lekarskie, lub oświadczenie  opiekuna prawnego/dotyczy osób niepełnoletnich/,wyrażające zgodę na udział podopiecznego  w imprezie ;

– do biegu głównego zostaną dopuszczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – za pisemną zgodą opiekuna prawnego ;

– zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów mają  ukończone 18 lat, startują na własną odpowiedzialność

   – uczestników obowiązuje wpisowe w kwotach :  

   100 złotych/Drużyna, 50 złotych/Osoba

    -zapisy będą prowadzone do momentu osiągnięcia limitu 25 drużyn.

– w biurze zawodów wymagane są dowody tożsamości /dowód  osobisty , legitymacja szkolna , legitymacja służbowa/

XII. ZGŁOSZENIA

                -poprzez stronę www.sport-time.com.pl

                – na listę startową wpisuje się tylko jedna osoba.

                -Imię i nazwisko drugiej osoby (w przypadku sztafet) należy przesłać na e-mail crs.choszczno@gmail.com najpóźniej do dnia 8 lipca.

                -w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 9:00 (indywidualnie) oraz do godziny 10:00 (sztafety), tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)

                -Nr konta bankowego: Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z o.o.
w Choszcznie, nr: 26 8355 0009 0074 8726 2000 0001 
w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz dopisać „Opłata za KLUKOM TRIAL”

                -ustala się limit uczestników na 25 drużyn oraz 25 osób w konkurencji indywidualnej.(opłaconych)

                -o wpisaniu na listę startową decyduje czas zapisania się. Zgłoszenie nieopłacone w ciągu 72h uznane jest za niebyłe.

                 -opłata startowa  nie podlega zwrotowi

                -istnieje możliwość przekazania opłaconego pakietu startowego osobie trzeciej do dnia  8 lipca 2020 (fakt ten należy zgłosić pod adresem mailowym crs.choszczno@gmail.com)

XIII.: KONTAKT  tel. 608559498, crs.choszczno@gmail.com

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

– podczas płynięcia kajakiem zawodnicy muszą mieć na sobie kamizelki ratunkowe,

– o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną oraz napoje i posiłek ;

– każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

– wyniki dostępne będą w Internecie na stronie www.sport-time.com.pl 

– każdy zawodnik otrzyma sms z wynikiem na podany numer telefonu komórkowego

– zawody  odbędą się  bez względu na warunki atmosferyczne;

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;