Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie


Mistrzostwa Polski pracowników oświaty w badmintonie

Choszczno, 5 kwietnia 2014 r.

 REGULAMIN

XVI MISTRZOSTW POLSKI
PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

5 kwietnia 2014 r.

 

 

I. Organizator zawodów:

 • Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Zarząd  Okręgu Zachodniopomorskiego
 • Urząd Miejski w Choszcznie
 • Starostwo Powiatowe w Choszcznie
 • Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie
 • Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

 

II. Cel zawodów:

 • popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty
 • promocja miasta i powiatu Choszczno
 • integracja środowiska oświatowego

 

III. Termin i miejsce zawodów:

 • 5 kwietnia 2014 r.
 • hala sportowa Zespołu Szkól nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5
 • 6 boisk do gry

 

IV. Rodzaje gier:

 • gry pojedyncze i podwójne

 

V. Kategorie wiekowe:

 

 Rodzaje gier
Mężczyźni
Kobiety
gry pojedyncze
1. grupa I-do 35 lat
2. grupa I- 36-50 lat
3. grupa III -51-60 lat
4. grupa IV- 61 i powyżej
 1. grupa I- do 35 lat
 2. grupa II- 36 i powyżej
gry podwójne
 1. grupa I-grają zawodnicy urodzeni w 1963 roku i młodsi
2.  grupa II- grają zawodnicy urodzeni w 1962 roku i starsi
Starszy zawodnik może grać w grupie młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.
 
 grupa I – bez  podziału na kategorie wiekowe

 

VI. System rozgrywek:

 • grupowo pucharowy

 

VII. Opłata startowa:

 • 35 zł – gra pojedyncza
 • 30 zł- gra podwójna od zawodnika

 

VIII. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy:

 • Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, ul. Sportowa 1, tel. 95 765 21 19 – cena pokoju 2 osobowego ok.100 zł.

 

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

 1. tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;
 2. puchary:
 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Puchar Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP
 • Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Dyplomy uczestnictwa oraz okolicznościowe znaczki dla wszystkich startujących zawodników.

 

X. Warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik 1 lub 2);
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 28.03.2014r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul.Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel/fax 95-765-74-83lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl;
 • Uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani nauczyciele oraz  pracownicy  administracji i obsługi;
 • Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;
 • wpłatę startową  należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton do dnia 28 marca 2014 r.

 

XI. Planowany program zawodów:

 • 09.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;
 • 09.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;
 • 09.30 -17.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;
 • 18.00 – zakończenie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom zawodów;
 • 18.30 – spotkanie integracyjne przy obiadokolacji.

 

XII. Zasady finansowania:

 • organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników- poczęstunek, napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;
 • koszty uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go Zarząd Oddziału ZNP.

   

 XIII. Postanowienia końcowe:

 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona, w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów;
 • organizator zapewnia lotki Yonex–Mavis 350 (niebieskie);
 • osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt i Wiesław Drewicz;
 • informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie – Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie tel. 95-765-74 83 lub kom.  609351834 lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

Komisja Sportowo-Turystyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

W XVI MISTRZOSTWACH POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

  CHOSZCZNO 05.04.2014 r.

 

Zarząd Oddziału ZNP w ………………………………………….…… zgłasza udział osób w poszczególnych kategoriach:

 

Mężczyźni

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

 

Kobiety

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

 

gra pojedyncza

 

 

 

gra podwójna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 28.03.2014 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

…………………………….                                                     …………………………..…               

Miejscowość i data                                                                         Podpis Prezesa Oddziału

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

INDYWIDUALNA KARTA UCZESTNIKA

 XVI MISTRZOSTW POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

– CHOSZCZNO 05.04.2014 r.

 

 

1.Imię i nazwisko zawodnika

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Dane adresowe zawodnika (adres i telefon)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

3.Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową)

                     Mężczyźni

 

 

Kobiety

 

gra pojedyncza

 

 

 

 

gra podwójna

 

 

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty  do 28.04.2014 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie:  50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

 …………………………….                                                                        …………………………….              

Miejscowość i data                                                                                                    Podpis uczestnika