„RAZ ZIMNO, RAZ GORĄCO…”


     Już po raz kolejny odbędzie się w Choszcznie impreza „Raz zimno, raz gorąco”, polegająca na zimowej kąpieli w chłodnej wodzie jeziora Klukom i zakończona pobytem w gorącej saunie Pływalni „Wodny Raj”. Impreza planowana jest na dzień 25 stycznia 2015 r. w godz. 13.00 – 15.00 na plaży miejskiej przy ul. Promenada w Choszcznie i organizowana jest przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe i Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin”. Zapisy wszystkich chętnych zimowych kąpieli („morsów”) przyjmowane będą w kasie Pływalni „Wodny Raj” w dniu imprezy. Opłata wpisowa za udział w imprezie wynosi 10 zł/osobę, w ramach której uczestnicy otrzymają:

– możliwość kąpieli w jeziorze na plaży miejskiej,

– możliwość „saunowania” w saunach Pływalni,

 -możliwość skorzystania z innych atrakcji, będących w ofercie Pływalni (basen),

– gorący posiłek (grochówka, kiełbaski z grilla, kawa, herbata),

– ubezpieczenia na czas trwania imprezy.

Do dyspozycji uczestników „morsowania” udostępnione będą szatnie w Pływalni.

Serdecznie zapraszamy na naszą imprezę wszystkich odważnych miłośników zimowej kąpieli.

Szczegółowe informacje dot. powyższej imprezy można uzyskać telefonicznie pod numerami: 95 765 8599,  606 339 776.

————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN IMPREZY

„RAZ ZIMNO, RAZ GORĄCO”

 1. Impreza „Raz zimno raz gorąco” odbędzie się w Choszcznie w dniu 25 stycznia (niedziela) w godzinach 13.00 – 15.00 i przeznaczona jest dla amatorów zimowej kąpieli w wodach otwartych („morsowanie”).
 2. Organizatorami imprezy są:

– Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Choszcznie

– Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin”.

 1. Terenem imprezy jest Pływalnia „Wodny Raj” oraz fragment Plaży Miejskiej w Choszcznie, wskazany przez organizatorów.
 1. Przejściem z terenu Pływalni na Plażę Miejską będzie wskazana przez organizatorów furtka zlokalizowana w miejscu umożliwiającym przemieszczanie się najkrótszą drogą między w/w obiektami.
 2. Uczestnikiem imprezy zostaje każda osoba, która zgłosi się do organizatorów w Pływalni w celu rejestracji, podpisze przedstawione przez organizatorów oświadczenie, uiści opłatę w wysokości 10 zł oraz otrzyma identyfikującą ją z imprezą opaskę na rękę, którą zobowiąże się nosić przez całą imprezę.
 3. Uczestnikami imprezy mogą być także osoby niepełnoletnie pod opieką prawnych opiekunów.
 4. W ramach opłaty wpisowej uczestnicy imprezy otrzymają:

– możliwość kąpieli w jeziorze przy Plaży Miejskiej,

– możliwość „saunowania” w saunach Pływalni,

– możliwość skorzystania z innych atrakcji będących w ofercie Pływalni (basen),

– gorący posiłek (grochówka, kiełbaski z grilla oraz gorące napoje,

– ubezpieczenie na czas imprezy.

Do dyspozycji uczestników zostanie udostępniona szatnia w Pływalni.

 1. Podczas korzystania z atrakcji Pływalni „Wodny Raj” uczestnicy zobowiązani są dodatkowo do przestrzegania regulaminu tego obiektu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do dbania podczas imprezy o bezpieczeństwo własne oraz innych współuczestników.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez zaproszone na imprezę media oraz organizatorów wyłącznie do promocji imprezy, CRS, miasta Choszczno oraz Powiatu Choszczeńskiego.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zawartych w podpisanych oświadczeniach, wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu oraz jego doraźnej zmiany w zależności od potrzeb lub ewentualnie zaistniałej sytuacji w trakcie trwania imprezy.

Organizatorzy

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA IMPREZY „RAZ ZIMNO, RAZ GORĄCO”

Foto: Tadeusz Krawiec
Morsy2015

DSC_9565morsy2015

DSC_9592morsy2015

DSC_9607morsy2015

DSC_9611morsy2015

DSC_9633morsy2015

DSC_9684morsy2015

DSC_9692morsy2015

DSC_9763morsy2015