Debel mężczyzn B – (suma wieku obydwu zawodników powyżej 90 lat)


Debel mężczyzn B - (suma wieku obydwu zawodników powyżej 90 lat)

l.p.imięnazwiskowiekuwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25