M5 – powyżej 70 lat (ur. 1947 i starsi), tzw. kategoria „Złote wąsy”


M5 – powyżej 70 lat (ur. 1947 i starsi), tzw. kategoria „Złote wąsy”

l.p.imięnazwiskowiekuwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25