Stypendia i nagrody sportowe.


Burmistrz Choszczna pan Robert Adamczyk, na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Radu Miejskiej w Choszcznie, przyznał stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla choszczeńskich sportowców i działaczy sportowych.

Stypendium sportowe otrzymali następujący zawodnicy:

1.       Cymerman Maksymilian

2.       Susza Mateusz

3.       Wlazłowski Patryk

4.       Jałoszyński Dawid

5.       Diakowski Jakub

6.       Kowalski Kacper

Stypendium wypłacane będzie przez okres 5 miesięcy (od 01.03 2014 do 31.07 2014)

na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.

Nagrody pieniężne otrzymali następujący zawodnicy:

1.       Modliński Krystian

2.       Kanabaj Oliwia

3.       Bryzek Filip

4.       Kochanek Bartosz

5.       Hoffer Konrad

6.       Hoffer Katarzyna

7.       Jacobsen Krystian

8.       Zarzecki Szymon

9.       Karpało Wiktor

10.   Jarmuła Sandra

11.   Michniewicz Patryk

12.   Weterle Patryk

13.   Żurek Martin

14.   Tawrel Wojciech

15.   Jaruga Mateusz

16.   Głowiński Artur

17.   Łącka Ewa

18.   Łącki Wiesław

Nagrody pieniążne otrzymali trenerzy:

1.       Soroko Piotr

2.       Watkowski Norbert

3.       Kalinowski Paweł

     Rozdanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów odbędzie się dnia 14.05.2014 r. o godz. 16.00 w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.