XII edycja Choszczeńskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej


soccer

REGULAMIN CHLPN W SEZONIE 2014/2015
XII EDYCJA

Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy gry PZPN z wyjątkami:

1. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Za prawdziwość powyższych danych pełną odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca drużynę do rozgrywek (kierownik drużyny).

2. Sędziego, punkt medyczny i halę zapewnia organizator.

3. Na czas rozgrywek Ligi drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą osoby zgłaszające drużynę do rozgrywek (kierownik drużyny).

4. Protesty złożone tylko na piśmie oraz wszelkie spory i sprawy nie ujęte w regulaminie rozpatruje komitet organizacyjny.

5. Wpisowe wynosi 700zł (brutto) od drużyny, całość wpisowego przeznaczona jest na organizację Ligi. Opłaty należy uiścić w CRS – Pływalnia „Wodny Raj” do godz. 15.00 (pon. – pt).

6. Termin wpłaty – 14.11.2014r. Drużyna, która nie opłaciła wpisowego w terminie, wypada z gry. W takim przypadku do Ligi wchodzą drużyny z tzw. „korytarza”.

7. Punktacja:
a. zwycięstwo – 3 pkt
b. remis – 1 pkt
c. porażka – 0 pkt

8. O kolejności w tabeli I i II ligi decyduje:
a. suma punktów
b. wynik bezpośredniego spotkania (w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny – tabela z wynikami meczy pomiędzy tymi drużynami)
c. różnica bramek
d. większa ilość zdobytych bramek

9. Z I ligi dwie ostatnie drużyny w tabeli przechodzą do II ligi, a z II ligi dwie pierwsze drużyny w tabeli przechodzą do I ligi (wg pkt 8).
a. z II ligi dwie ostatnie drużyny spadają do „korytarza”. Drużyny z „korytarza”mogą brać udział w rozgrywkach II ligi pod warunkiem zwolnienia miejsca w lidze (rezygnacji z rozgrywek jakiejś drużyny). Jeżeli w „korytarzu” jest więcej drużyn niż miejsc w lidze, to o możliwości uczestnictwa w rozgrywkach decyduje losowanie.
b. w przypadku odmowy przyjęcia awansu do I ligi w wyniku rozgrywek lub rezygnacji z dalszych gier drużyny I-ligowej, drużyna odmawiająca pozbawia się automatycznie prawa do uczestniczenia w rozgrywkach CHLPN.
c. punkt 9 dotyczy sytuacji, gdy rozgrywki są prowadzone w obrębie I i II ligi.

10. Zgłoszenie drużyn na listach imiennych należy dostarczyć najpóźniej do dnia pierwszych rozgrywek danej drużyny do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie, ul. Promenada 2. Zgłoszony zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

11. Lista imienna drużyny musi zawierać:
a. imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika
b. stałe numery zawodników na całą ligę
c. maksymalnie 15 zawodników
d. imię i nazwisko kierownika
e. adres i telefon kontaktowy.

12. Ostateczna lista zawodników musi być zatwierdzona przed pierwszym meczem danej drużyny. Zawodnicy znajdujący się pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczeni do gry. Za uzyskanie 3 żółtych kartek (w całym turnieju) lub 2 żółtych kartek w jednym meczu lub 1 czerwonej kartki zawodnik będzie dyskwalifikowany na jeden mecz. Za rażące naruszenie dyscypliny i regulaminu gry zawodnik może być zdyskwalifikowany na cały turniej. W takim przypadku decyzję podejmuje komitet organizacyjny na pisemny wniosek sędziego głównego.

13. Zespół bez usprawiedliwienia nieobecności w czterech meczach (walkowery) jest automatycznie dyskwalifikowany z rozgrywek. Dla drużyny dopuszczalny jest jeden walkower (niestawienie się na mecz) bez punktów karnych. Każde następne niestawienie się na mecz karane jest -3 pkt (minus trzy punkty dla ukaranej drużyny).

14. Nagrody:
a. puchary + nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech drużyn z I i II ligi
b. nagroda dla najlepszego strzelca z I i II ligi.

15. W razie rezygnacji lub wykluczenia drużyny z ligi wpisowe nie podlega zwrotowi.

16. Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.