XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie


 

 

R E G U L A M I N 

XVII MISTRZOSTW POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

Choszczno, 25 kwietnia 2015 r.

 

 1. Organizator zawodów:
  • Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie
  • Zarząd Główny ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
  • Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP
 1. Współorganizatorzy
 • Urząd Miejski w Choszcznie
 • Starostwo Powiatowe w Choszcznie
 • Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

 • popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty
 • krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego
 • wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty na rok 2015
 • promocja miasta i powiatu Choszczno
 • integracja środowiska oświatowego
 1. Termin i miejsce zawodów:
 • 25 kwietnia 2015 r.
 • hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5
 • 6 boisk do gry
 1. Rodzaje gier:
 • gry pojedyncze i podwójne
 1. System rozgrywek:
 • grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

 • 35 zł – gra pojedyncza
 • 30 zł – gra podwójna od zawodnika
 • 30 zł – gra mieszana od zawodnika

 

VIII. Kategorie wiekowe:

 

 

Rodzaje gier Mężczyźni Kobiety
gry pojedyncze  

 1. grupa I-do 35 lat
 2. grupa I- 36-50 lat
 3. grupa III –51-60 lat
 4. grupa IV- 61 i powyżej

 

 1. grupa I-do 35 lat
 2. grupa II-36 i powyżej
gry podwójne  

 1. grupa I-grają zawodnicy urodzeni w 1963 roku i młodsi
 2.  grupa II- grają zawodnicy urodzeni w 1962 roku i starsi

 

Starszy zawodnik może grać w grupie młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej.

 1. grupa I –bez podziału na kategorie wiekowe
gry mieszane  

Bez ograniczeń wiekowych

 

 

* ZAWODNIK MOŻE UCZESTNICZYĆ W DWÓCH GRACH

 1. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:
 2. tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;
 3. puchary:
 • Puchar Prezesa ZNP
 • Puchar Starosty Choszczeńskiego
 • Puchar Burmistrza Choszczna
 • Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie
 • Prezesa Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP
 • Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

 

Zapewniamy dyplomy dla wszystkich startujących zawodników.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;
 • Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 10 kwietnia 2015 r. na adres:

ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel./fax. 95-765-74-83 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl; 

 • Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik 1 lub 2);
 • wpłatę startową należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

do dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

 1. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

 • Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, ul. Sportowa 1, tel.95 765 2119 – cena pokoju 2 -osobowego ok.120 zł. (ze śniadaniem )
 • Karczmie Zbójnickiej ul. Wojska Polskiego 11, tel.95 765 2236

XII. Zasady finansowania:

 • organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników- poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja;
 • koszty uczestnictwa- wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

 

XIII. Planowany program zawodów:

 • 00– odprawa techniczna i losowanie gier;
 • 30– otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;
 • 30-17.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;
 • 00– zakończenie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom zawodów;
 • 30– spotkanie integracyjne przy obiadokolacji w Karczmie Zbójnickiej.

 

XIV. Postanowienia końcowe:

 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decydują sędziowie: Wiesław Drewicz, Maciej Żołnierzów i Tomasz Płonka
 • organizator zapewnia lotki Yonex –Mavis 350 (niebieskie);
 • osoby odpowiedzialne za organizację – kol./kol. Jolanta Grabowska, Barbara Naskręt,
 • informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP

w Choszcznie 95-765-74 -83 lub 609 351 834.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału organizowanych przez nas w mistrzostwach

 

Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie,

Komisja Kulturalno- Sportowo-Turystyczna

 

 

Załącznik 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XVII MISTRZOSTWACH POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE

Choszczno, 25 kwietnia 2015 r.

 

Zarząd Oddziału ZNP w ……………………………zgłasza udział osób w poszczególnych kategoriach:

 

Mężczyźni

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

Kobiety

Imię i nazwisko gracza

Kategoria wiekowa

gra pojedyncza
gra podwójna
gra

mieszana

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 10 kwietnia 2015 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

 

…………………………….                                                       …………………………….

Miejscowość i data                                                                 Podpis Prezesa Oddziału

 

 

 

Załącznik 2

 

 

INDYWIDUALNA KARTA UCZESTNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W

XVII MISTRZOSTWACH POLSKI

PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BADMINTONIE 

Choszczno, 25 kwietnia 2015 r.

 

 

1.Imię i nazwisko zawodnika

 

……………………………………………………………………………

 

 1. Dane adresowe zawodnika (adres i telefon)

 

……………………………………………………………………………

 

 

3.Zgłaszam swój udział w grach  (podać kategorię  wiekową)

Mężczyźni

 

Kobiety

 

gra pojedyncza
gra podwójna
gra mieszana

 

 

Informujemy o terminie przesłania karty do 10 kwietnia 2015 r. i dokonaniu opłat startowych na konto ZO ZNP w Choszcznie: 50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton

 

 

…………………………….                                                       …………………………….              miejscowość i data                                                                        podpis uczestnika