Archiwum dnia: 10 listopada 2020


Baseny w czasach pandemii.

Warszawa, dnia 04.05.2020 r. B-BK-547-64/20 Pan Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Szanowny Panie Ministrze, Odpowiadając na pismo o numerze HŚ.BW.552.127.28.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków korzystania z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas trwającej pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy […]