Pływalnia


Obiekt Pływalni „Wodny Raj” w Choszcznie powstał w latach 1998 – 2000, a uroczyste przekazanie obiektu do użytku publicznego nastąpiło dnia 7 kwietnia 2000 r.

Pływalnia funkcjonowała jako wydzielona jednostka organizacyjna gminy Choszczno do dnia 31 marca 2003 r.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej z dniem 1 kwietnia 2003 r. zlikwidowano jednostkę budżetową Kryta Pływalnia „Wodny Raj”, a obiekt ten włączono w struktury organizacyjne innej jednostki budżetowej gminy – Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie.

Pływalnia „Wodny Raj” funkcjonuje jako obiekt sportowo-rekreacyjny CRS, służąc swoją bazą mieszkańcom miasta i powiatu Choszczno oraz regionu zachodniopomorskiego.

W basenie prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – w ramach zajęć wychowania fizycznego. Odbywają się liczne zawody pływackie dla dzieci i młodzieży see, których zasięg obejmuje gminę, powiat i region.

Przy Pływalni działa Uczniowski Klub Sportowy „Foka”, który prowadzi naukę pływania oraz szkolenie w zakresie pływania sportowego dla dzieci i młodzieży.

Pływalnia „Wodny Raj” czynna jest codziennie od godz. 8.00 do godz. 21.30.

Obiekt ten wyposażony jest w następujące urządzenia i pomieszczenia:

Lp Nazwa wyposażenia Wymiary Uwagi
1 Basen sportowy 6-torowy 25 x 12,50 m głębokść 1,20 – 1,80 m
2 Basen rekreacyjny z hydromasażem 12,50 x 4,50 m głębokość 0,90 m
3 Jacuzzi 2,45 x 1,90 m głębokość 0,80 m
4 Zjeżdżalnia dł.52 m z wanną hamowną 6 x 2,50 m
5 Sauna parowa i sucha – z wypoczywalnią
6 Siłownia rekreacyjna pow. 32 m2
7 Sala ćwiczeń pow. 69 m2 aerobik, tenis stołowy
8 Bufet suchy pow. 38 m2
9 Bufet mokry pow. 58 m2
10 Przebieralnia i szatnia damska pow. 98 m2 z zapleczem sanitarnym
11 Przebieralnia i szatnia męska pow. 98 m2 z zapleczem sanitarnym
12 Kasa obsługi klientów pow. 8 m2 elektroniczny system obsługi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG
PŁYWALNI „WODNY RAJ” W CHOSZCZNIE

PŁYWALNIA

„WODNY RAJ”

ul. Chrobrego 33

tel. 95 765 8598,  fax 95 765 8599

Pływalnia