Klukom Run Wiosna 24 – regulamin

Data publikacji Kategorie

Zapisy tutaj: Sport-Time – Elektroniczny Pomiar Czasu

Start zapisów : 15.02.2024 o godzinie 21:00

Regulamin

I. Termin

23 marca 2024r (sobota), godz. 11

II.ORGANIZATOR

Centrum Rekreacji i Sportu Sp. Z o.o.

III.Trasa

 • Start i meta: Choszczno, ulica Chrobrego (obok Cafe Przystań)
 • Dystans : 6 km ścieżką biegową wokół jeziora Klukom

IV.Kategorie

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe:

– kobiety poniżej Szkoły Podstawowe,16-29 lat ,30-39 lat, 40 – 49 lat , 50 lat i starsze

– mężczyźni poniżej Szkoły Podstawowe,16-29 lat ,30-39 lat, 40 – 49 lat , 50 lat i starsi

V.Pomiar czasu

Stosowany będzie ręczny pomiar czasu na podstawie zapisu z kamer. Oficjalne wyniki biegu ukażą się na stronie crs.choszczno.pl najpóźniej o godzinie 14 w dniu biegu.

VI.Nagrody

 • kategorie. OPEN kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc: I – III / kobiet/ oraz I – III/mężczyzn/ pamiątkowe statuetki;
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc: I – III / kobiet i mężczyzn/ – pamiątkowe dyplomy. UWAGA – dekoracje kategorii wiekowych odbędą się podczas biegu KLUKOM RUN – Lato
 • Dekoracje (3 najlepsze panie i 3 najlepszych panów) odbędą się bezpośrednio po biegu tuż po wbiegnięciu na metę ostatniego uczestnika.

VII.Numery startowe

 • Numery startowe można odbierać w biurze zawodów od godziny 9:30 w dniu biegu oraz w piątek 22 marca w godzinach 17-19 na basenie
 • Numer nieodebrany do godziny 10:40 ulegnie przepadkowi i będzie mógł być przekazany kolejnej chętnej osobie (w przypadku wyczerpania limitu).

VIII.Warunki uczestnictwa

 • prawo startu mają osoby, które podpiszą oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność (treść oświadczenia na końcu regulaminu)
 • do biegu zostaną dopuszczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – za pisemną zgodą opiekuna prawnego
 • uczestników obowiązuje wpisowe w kwocie 15 zł. (płatność elektroniczna przy zapisach)
 • opłata za wpisowe nie podlega zwrotowi
 • wymagany jest dowód tożsamości /dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja służbowa/ do okazania przy odbiorze numeru

IX.Zgłoszenia

 • poprzez stronę sport-time.com.pl do 21.03.2023 godz.23:59
 • w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 10:30, tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)
 • ustala się limit uczestników na 150 uczestników opłaconych
 • o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność dokonania wpłat
 • numeru nie można przekazywać innej osobie.

X.Kontakt

tel. 609 665 662, crs.choszczno@gmail.com

XI.Postanowienia końcowe

 • zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych
 • o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator
 • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną
 • każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne
 • wyniki dostępne będą w Internecie na stronie crs.choszczno.pl
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

Oświadczenie do podpisania przed biegiem.

Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach. Niniejszym, wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1). Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Sport -Time Łukasz Przybysz oraz organizator imprezy w tym: podmioty współpracujące. Zapoznałem się z polityką prywatności firmy Sport-Time oraz z regulaminem organizatora, składając podpis na karcie zawodnika w pełni akceptuję ich warunki. Uczestniczę w biegu świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadom iż udział mój w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.

Dodaj komentarz