KLUKOM RUN Grand Prix – regulamin

Data publikacji Kategorie

1. Organizator

Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

2. Współorganizator

Gmina Choszczno

3. Cel i założenia

Popularyzacja aktywności fizycznej – biegania wśród mieszkańców Choszczna i Powiatu Choszczeńskiego, propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie czasu, promocja ścieżki spacerowej wokół jeziora Klukom.

4. Terminy

25.03.2023 godz. 11 – wiosna

24.06.2023 godz. 21 – lato

30.09.2023 godz. 11 – jesień

30.12.2023 godz. 11 – zima

5. Dystans

Wszystkie biegi odbędą się na dystansie 6 km ścieżką biegową wokół jeziora Klukom

6. Kategorie

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla każdego biegu osobno (wiosna, lato, jesień, zima) oraz klasyfikacja generalna Grand Prix Mężczyzn oraz Grand Prix Kobiet.

Klasyfikacje będą prowadzone w następujących kategoriach:

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe:

– kobiety poniżej 29 lat ,30-39 lat, 40 – 49 lat , 50 lat i starsze

– mężczyźni poniżej 29 lat ,30-39 lat, 40 – 49 lat , 50 lat i starsze

7. Punktacja

W każdym z biegów przyznawane będą punkty według następującej zasady:

1 m – 150 pkt

2 m – 130 pkt

3 m – 120 pkt

4 m – 110 pkt

5 m – 105 pkt

6 m – 100 pkt

7 m – 99 pkt

8 m – 98 pkt

9 m – 97 pkt

……….

105 m i kolejne – 1 pkt

UWAGA: punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą na podstawie miejsca w kategorii OPEN a nie w kategorii wiekowej. Przykład: osoba, która wygrała kategorię M50 i zajęła 9 m w biegu zdobywa 97 pkt. a nie 150 pkt.

8. Klasyfikacja Grand Prix

O miejscu w klasyfikacji Grand Prix decydować będzie suma punktów zdobytych w czterech biegach.

W przypadku równej liczby punktów decydować będzie najlepszy wynik uzyskany w trakcie czterech biegów.

9. Nagrody

Za miejsca 1-3 pamiątkowe statuetki, karnety na basen oraz wieczna cześć i chwała.

10. Postanowienia końcowe

– o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator;

– wyniki dostępne będą w Internecie na stronie crs.choszczno.pl 

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

Dodaj komentarz