KLUKOM RUN 24 Lato – regulamin

Data publikacji Kategorie

Link do zapisów: https://sport-time.com.pl/zapisy-online

I. TERMIN : 29 czerwca 2024 r. (sobota), godz. 21:00 (biegi dzieci o godz. 19:00)

II. ORGANIZATOR : Centrum Rekreacji i Sportu Sp. Z o.o.

III. WSPOŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Choszcznie

IV. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:

-Aktywne Choszczno

V. TRASA

Start i meta: Choszczno, ulica Chrobrego (obok Cafe Przystań)

Dystans : 6 km ścieżką biegową wokół jeziora Klukom

VI. KATEGORIE, KLASYFIKACJE

  • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
  • Kategorie wiekowe:
  • – kobiety dzieci (2012 i młodsze),13-15,16-29,30-39,40 – 49, 50 lat i starsze
  • – mężczyźni dzieci(2012 i młodsi),13-15 , 16-29,30-39,40 – 49, 50-59, 60 lat i starsi

VII. POMIAR CZASU

Stosowany będzie ręczny pomiar czasu na podstawie zapisu z kamer. Oficjalne wyniki biegu ukażą się na stronie crs.choszczno.pl najpóźniej o godzinie 12 następnego dnia.

VIII. NAGRODY

  • kategorie. OPEN kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc: I – III / kobiet/ oraz I – III/mężczyzn/ pamiątkowe statuetki;
  • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc: I – III / kobiet i mężczyzn/ – pamiątkowe dyplomy. UWAGA – dekoracje kategorii wiekowych odbędą się podczas biegu KLUKOM RUN – Lato
  • Dekoracje (3 najlepsze panie i 3 najlepszych panów) odbędą się bezpośrednio po biegu tuż po wbiegnięciu na metę ostatniego uczestnika.

IX. NUMERY STARTOWE

  • Numery startowe można odbierać w biurze zawodów od godziny 19:00 w dniu biegu oraz w piątek 28 czerwca w godzinach 18-20:30 w na basenie.
  • Numer nieodebrany do godziny 20:40 ulegnie przepadkowi i będzie mógł być przekazany kolejnej chętnej osobie (w przypadku wyczerpania limitu).

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– prawo startu mają osoby, które podpiszą oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność (treść oświadczenia na końcu regulaminu)

– do biegu zostaną dopuszczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – za pisemną zgodą opiekuna prawnego;

– uczestników obowiązuje wpisowe w kwocie 15 zł. (płatność elektroniczna przy zapisach)

-opłata za wpisowe nie podlega zwrotowi.

– wymagane są dowody tożsamości /dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja służbowa/ do okazania przy odbiorze numeru.

XII. ZGŁOSZENIA

-poprzez stronę crs.choszczno.pl lub stronę sport-time.com.pl do 26.06.2024 godz.23:59

-w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 19:30, tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)

-ustala się limit uczestników na 150 uczestników opłaconych

-o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność dokonania wpłat

– numeru nie można przekazywać innej osobie.

XIII.: KONTAKT tel. 608559498, crs.choszczno@gmail.com

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych;

– o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator;

– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną

– każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

– wyniki dostępne będą w Internecie na stronie crs.choszczno.pl 

– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

Oświadczenie do podpisania przed biegiem.

Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach. Niniejszym, wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1). Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Sport -Time Łukasz Przybysz oraz organizator imprezy w tym: podmioty współpracujące. Zapoznałem się z polityką prywatności firmy Sport-Time oraz z regulaminem organizatora, składając podpis na karcie zawodnika w pełni akceptuję ich warunki. Uczestniczę w biegu świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadom iż udział mój w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.

Dodaj komentarz