Mistrzostwa Choszczna Open Water – regulamin i zapisy.

OPIS IMPREZY:

Zawody w pływaniu na wodach otwartych dla dzieci i osób dorosłych posiadających umiejętność pływania.

CEL:

 • Popularyzacja pływania na wodach otwartych wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Połączenie rekreacji ruchowej z okazją do pomocy potrzebującym – wsparcie akcji charytatywnej.
 • Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Propagowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych.
 • Promocja rodzinnej aktywności na wodach otwartych.
 • Wdrażanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego uprawiania sportu pływackiego na wodach otwartych.
 • Promocja walorów rekreacyjno-sportowych Jeziora Klukom

DATA:

13 sierpień 2023

ORGANIZATOR:

Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Klub Sportowy Swim2tri,

Gmina Choszczno

UCZESTNICTWO:

W zawodach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia (lub młodsza za oświadczeniem rodzica) , która nie ma przeciwwkazań do wysiłku fizycznego i podpisała stosowne oświadczenie oraz wniosła opłatę startową i zaakceptowała rgulamin imprezy.

DYSTANSE:

1500 m – trasę tworzą dwie pętle (2 x 750 m) oznaczone bojami. Limit czasu 45 min

3000 m – trasę tworzą cztery pętle (4 x 750 m) oznaczone bojami. Limit czasu 90 min.

Na obydwu dystansach, zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach Open Water K i M (bez pianki) oraz Tri K i M (w piance) .

 Dystanse dla dzieci:

Ok. 100 m – dla dzieci w wieku 7-9 lat

Ok. 200 m – dla dzieci w wieku 10-12 lat

Ok. 300 m – dla dzieci 13-14 lat

NAGRODY:

Wszyscy, którzy ukończą wyścig otrzymają pamiątkowe medale.

Dla miejsc 1-3, na obu dystansach w kategorii Open K i M (bez podziału na kat. wiekowe) – nagrody rzeczowe od sponsorów oraz pamiątkowe medale.

Dla zwycięzców (pierwsze miejsce) kategorii wiekowych, na każdym dystansie w podziale na K i M, oraz kat. OW i TRI pamiątkowe statuetki.

W kategoriach dzieci:

Statuetki oraz upominki dla zwycięzców.

 
Wszystkie dzieci, które ukończyły wyścig otrzymają medal. 

Kategorie wiekowe:

15 – 19 lat

20 – 29 lat

30 – 39 lat

40 – 49 lat

50 – 59 lat

60 – 69 lat

70 + lat

Gmina Choszczno K i M

OPŁATA STARTOWA:

W terminie do 1 dnia przed startem:

70 zł – w tym 50 zł przelewem na konto plus 20 zł wrzucone do puszki przy odbiorze pakietu startowego (nieobowiązkowe choć bardzo mile widziane 😊 )

10 zł – opłata za wyścig dzieci

W dniu startu:

90 zł – opłata za jeden wyścig podczas jednej z edycji (70 złotych + 20 złotych do puszki)

20 zł – opłata za wyścig dzieci 

Jeśli zawodnik chce wystartować na obu dystansach do kwoty startowego doliczamy 30 zł.

Imprezie towarzyszył będzie piknik charytatywny, na którym zbierane będą środki na leczenie dziecka.

Opłaty startowe uiszczane przelewem na konto:

W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko, imię,dystans/dystanse.

Nr konta:

26 8355 0009 0074 8726 2000 0001

Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 33, 73-200 Choszczno

Prosimy o opłacanie startu najpóźniej do 24 h przed zawodami, żeby przelew od Państwa został zaksięgowany na koncie, by móc potwierdzić Państwa udział na liście startowej.

ZAPISY:

Należy zarejestrować się w formularzu na stronie: ZAWODY W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH – OPEN WATER KLUKOM CHALLENGE | Panel Maratończyk Pomiar Czasu (maratonczykpomiarczasu.pl)

należy podać:

 • imię i nazwisko
 • rok urodzenia
 • przynależność klubową (w przypadku braku klubu – miasto)
 • wybrany dystans
 • kategorię – TRI (w piance) lub Open Water (bez pianki)

HARMONOGRAM:

g. 8:30 – 12 biuro zawodów

g.11 – start wyścigu 1500 m

g. 12 – start wyścigów dzieci

g.12:30 – start wyścigu 3000 m

 g.14 – dekoracje

INFORMACJE TECHNICZNE DOT. PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:

-10 minut przed każdym startem odbędzie się odprawa techniczna zawodników.

-Start do wyścigu odbywa się z wody, z miejsca wyznaczonego przez boje.

-Meta oznaczona będzie przy brzegu przez flagi

-Pomiar czasu – elektroniczny (chipy) .

-Zawodnicy startujący w klasyfikacji Open Water, startują wyłącznie w strojach tekstylnych.

-Zawodnicy startujący w klasyfikacji Tri, startują w piankach.

-Zawodnicy w klasyfikacji OW, w biurze zawodów oznaczani będą numerami startowymi na ramionach, zawodnicy w klasyfikacji TRI oznaczani nr startowymi na wierzchu dłoni.

-Zawodnicy w klasyfikacji Tri zobowiązani są po wyścigu, za metą podać słownie sędziemu swój numer startowy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodaj komentarz