Szukamy Mistrzów Toru Wodnego Ferie 2023 – Regulamin

1. Cel zawodów

 1. Popularyzacja aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego.
 3. Zaprezentowanie mieszkańcom Choszczna i okolic pływalni „Wodny Raj” jako przyjaznego miejsca dla spędzania czasu wolnego i rekreacji.

2. Organizator

 • Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

3. Termin i miejsce zawodów

 • Zawody odbędą się w dniach 20.02-24.02.2023 w godzinach 12-13 w obiekcie pływalni „Wodny Raj” przy ulicy Bolesława Chrobrego 33 w Choszcznie

4. Kategorie i klasyfikacje

 1. Kategoria dziecięca – dzieci urodzone po 2012 r., osobno chłopcy i dziewczynki (Uwaga! Dzieci do lat 10 mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
 2. Kategoria młodzieżowa – roczniki od 2012 do 2009 osobno dla kobiet i mężczyzn
 3. POZA KONKURSEM: Kategoria OPEN roczniki od 2008 r. osobno dla kobiet i mężczyzn. Dla tych kategorii prowadzona będzie klasyfikacja jednak nie będą przyznawane nagrody.

5. Nagrody

 • Dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
 • Karnety na basen – odpowiednio 10, 5, 4 wejść za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach.

6. Zasady finansowania oraz uczestnictwa

 • Udział w zawodach jest bezpłatny. Od Uczestników jest pobierana opłata wstępu na basen.
 • Każdy zawodnik niepełnoletni powinien przed przystąpieniem do zawodów złożyć w biurze zawodów podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………….. w zawodach »Szukamy Mistrza Toru Wodnego Ferie 2023« i akceptuję regulamin tych zawodów”.

7. Zasady przeprowadzenia zawodów

 • W dniach 20.02-24.02 w godz. 12-13 każdy chętny będzie mógł pokonać tor wodny na czas. Wyniki będą odnotowywane i codziennie na stronie internetowej crs.choszczno.pl publikowana będzie aktualna klasyfikacja w poszczególnych kategoriach.
 • Klasyfikacja końcowa opublikowana zostanie 24.02.2023 o godzinie 15
 • Każdy zawodnik w czasie trwania zawodów będzie miał do dyspozycji dowolną liczbę prób. Do klasyfikacji wliczany będzie najlepszy uzyskany wynik
 • Kolejna próba dla zawodnika dozwolona jest w momencie gdy wszyscy chętni danego dnia wykonają swoje próby.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Zawodnik siedzi na krawędzi basenu bezpośrednio przed pierwszym elementem toru przeszkód (STEP). Na sygnał sędziego startuje i dopływa do pierwszego elementu toru. Następnie wspina się na pierwszy element i pokonuje tor przeszkód. Po ostatnim elemencie toru zawodnik zjeżdża do wody i dopływa do brzegu. Sędzia zatrzymuje czas na stoperze w momencie, gdy zawodnik ręką dotknie brzegu
 • W przypadku, gdy zawodnik spadnie z któregoś z elementów toru przeszkód, wchodzi na niego w miejscu, w którym spadł i pokonuje go dalej.

9. Postanowienia końcowe

 • Zawodnicy muszą wykazywać się umiejętnością pływania zapewniającą bezpieczne utrzymanie się na powierzchni wody oraz samodzielne przemieszczanie się.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

Dodaj komentarz