III Charytatywny Klukom Challenge. Płyniemy dla Sary Fierki

1. Organizator

Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o.

2. Współorganizatorzy

Gmina Choszczno

Jednostka Ratownictwa Wodnego w Choszcznie

Grupa Pomocy Sary Fierki

Stowarzyszenie Anguilla

3. Data i miejsce

14.08.2022 godzina 11.00.

Start z dzikiej plaży nieopodal Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego (Sportowa 1, Choszczno)

Meta przy budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

4. Dystans i zasady rywalizacji

Ok. 2,5 km otwartymi wodami jeziora Klukom w Choszcznie

Nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

5. Zgłoszenia

Pod adresem mailowym crs.choszczno@gmail.com. Należy podać Imię i Nazwisko, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia. Należy też podać imię i nazwisko osoby asekurującej (dostarczamy kajak) lub napisać iż takiej osoby uczestnik nie ma.

6. Osoby niepełnoletnie

Osoby do 18 roku życia mogą startować tylko po podpisaniu zgody przez opiekuna prawnego (odpowiednie druki będą w biurze zawodów)

7. Opłata startowa

Dowolna, w całości przeznaczona na leczenie Sary Fierki. Opłatę należy uiścić w biurze zawodów poprzez wrzucenie pieniędzy do specjalnie oznakowanej puszki.

8. Biuro zawodów i depozyt

Biuro znajdować się będzie przy promenadzie na wysokości Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie.

W biurze zawodów znajdował się będzie depozyt na rzeczy. Pozostawione rzeczy przewiezione zostaną na metę.

Czynne w dniu imprezy od godziny 9:00 do 10:30.

9. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie poniższego oświadczenia (druki będą dostępne w biurze zawodów)

10. Asekuracja uczestników

Nadzór nad bezpieczeństwem uczestników sprawować będzie Jednostka Ratownictwa Wodnego w Choszcznie.

Oprócz jednostek ratowniczych pływakom towarzyszyć będą osoby asekurujące w kajakach.

Każdy uczestnik na własną prośbę otrzyma bojkę asekuracyjną.

Każdy uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego wykonywania poleceń ratowników.

11. Limit uczestników

Ustala się limit uczestników na 35 osób.

12. Odprawa techniczna

Przed wyruszeniem na trasę w miejscu startu o godzinie 10:30 odbędzie się odprawa techniczna. Udział w odprawie jest obowiązkowy.

13. Świadczenia na rzecz uczestników

Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal, wodę oraz ciepły posiłek

14. Postanowienia końcowe

O wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

Każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

Dodaj komentarz